fredag 5 oktober 2012

Regeringen ger uppdrag till PTS att ersätta förlorad telefoni


Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/16423/a/200893


Pressmeddelande
5 oktober 2012
Näringsdepartementet

Uppdrag att ersätta förlorad telefoni

Regeringen har gett Post- och Telestyrelsen (PTS) ett förnyat uppdrag att se till att de hushåll och företag som tidigare haft telefoni, men som nu saknar det, ska få tillgång till telefoni.

- Att ha tillgång till telefoni är en grundläggande funktion i samhället, som är avgörande för att man ska kunna bo och arbeta i alla delar av landet. Att ha telefon betyder mycket för tryggheten, och de som tidigare har haft telefoni i sina hem ska kunna få det även i fortsättningen, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Bakgrunden till regeringens uppdrag till PTS är pågående teknikförändringar vad gäller telefoni. De allra flesta som berörs av förändringarna får tillgång till telefoni via mobilnäten, men det finns också ett fåtal personer som blir helt utan telefoni av olika anledningar. Det är till dessa som regeringens uppdrag riktar sig. Genom uppdraget får PTS möjlighet att upphandla telefoni till de hushåll och företag som tidigare haft tillgång till telefoni men som av olika anledningar blivit av med den.


Kontakt:
Jonas Johansson
Pressekreterare hos Anna-Karin Hatt
08-405 24 11
072-208 22 71

Åsa Möller
Ämnessakkunnig
Telefon 08-405 33 81
Mobil 072-217 553

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar