fredag 26 oktober 2012

Regional beredskap för kriser och olyckor

Två gånger varje år träffas det regionala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor. I går ägde höstens möte rum. Kommun- läns- och landstingsledningarnafick värdefull information om försvarets nya organisation och "erbjudande". Bra diskussioner om det vi inte hoppas ska inträffa men som är så viktigt att vara beredd på.

Med input från Försvarsmakten fortsatte vårt eget arbete och samtal hur rådet i framtiden ska vara sammansatt och vilken roll vi ska ha. Nuvarande råd tog form i kölvattnet av stormarna Gudrun och Per, sedan dess har mycket hänt och omvärlden förändrats. Vi har ett gott rykte om god samverkan med erfarenheter från både översvämningar och stormarna och trots att vi lever i ett tryggt samhälle är vi sårbara och kriser av olika slag kommer att inträffa. För det måste vi ha en god beredskap och med ett aktivt regionalt råd som fokuserar på det strategiska arbetet kommer vi stå bättre beredda när det händer. Vårt uppdrag är att skapa förutsättningar för medborgare att känna sig trygga i samhället så att de också tar del av ansvaret.

För den som vill veta mer om länet krisberedskap på vår hemsida www.lansstyrelsen.se/kronoberg och på www.facebook.com Krissamverkan Kronoberg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar