tisdag 2 oktober 2012

Varsel i Glasriket gör Länsstyrelsens uppdrag än mer aktuellt


Idag kom besked att 130 personer i Glasriket varslas, i en redan hårt sargad bransch. Varslet berör främst Orrefors och Åfors och får naturligtvis konsekvenser även utanför de drabbade glasbruken.

- Detta är oerhört tråkigt både för dem som är direkt drabbade och för hela regionen. Vi lider med de anställda och med företagen och jobbar oförtrutet på med regeringsuppdraget.

För bara drygt en månad sedan överlämnades en delrapport till regeringen som länsstyrelserna i Kronoberg och Kalmar tillsammans med regionförbunden och fyra kommuner i Glasriket tagit fram. En förstudie med förslag på åtgärder för att stötta Glasriket-regionen, tex sanering av förorenad mark och större infrastrukturinvesteringar och att prioritera medel till de satsningar som har den största effekten.

- De åtgärder som vi föreslår i rapporten är till för att skapa tillväxt för näringslivet i hela regionen. Det som har hänt nu ger oss ytterligare en anledning att satsa hårt på det arbetet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar