måndag 1 oktober 2012

Vem sa att hösten är vemodig?

Färgprakten grannare än någonsin och visst är det mysigt med levande ljus och värmande brasa!
Bilden på det vackra salladsfatet är från det stora tabberaset i Biskopsbacke med ledargänget förra tisdagen.

Och bilderna med halmsal och slåtteräng kommer från den mycket intressantan exkursionen med LRF Sydost och Riks, riksdagsledamöter, lantbrukare och länsstrelserna i Kalmar, Kronoberg och Blekinge. Bra framåtriktat samtal om biotopskydd, om regionala flexibla tillämpningar och hur kompensationsåtgärder tom skulle öka den biologiska mångfalden.

Dagens övning resulterade i ett förslag om en pilot på Öland som stöttas av oss, som en del i förenkla för företagen. På ett smart och konkret sätt får vi med naturvården i diskussionen vad hållbar utveckling och tillväxt i balans verkligen är. Genom att bistå Kalmar får vi del av nya erfarenheter, kommer nära lagstiftaren, bidrar med kunskap och kan genom förenkla föra vidare goda exempel.
  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar