söndag 30 september 2012

Vems ansvar är jämställdheten!?


På tisdag lyfter vi den viktiga frågan om killar o tjejer, kvinnor o män ur ett jämställt perspektiv och bjuder till Strategiskt samtal på Residenset. Flera intressanta föreläsare står på programmet - bla Per Grankvist, redaktör från Veckans affärer, doktorand Tobias Bromander och historiker Marie Eriksson.

Många är intresserade - Politiker, tjänstemän, organisationer och media, däremot är det lite tunt med representanter från företagen. Tillhör du näringslivet och är intresserad är du varmt välkommen. Vi börjar kl 14 och avslutar med mingelbuffé framåt kvällen. Anmäl till gunilla.claesson@lansstyrelsen.se.

Kanske kan nedanstående inspirera?

- Jag heter Per Grankvist, är 35 år gammal. Det är jag som har mest ansvar för att det inte finns fler kvinnor i ledningsgrupperna och i bolagsstyrelser i Sverige. Och om vi vill ändra på det finns det ingen som är viktigare än jag.

Så skriver Per Grankvist, redaktör, föreläsare och författare kring hållbarhetsfrågor, i sin krönika från februari i år. Han konstaterar vidare att ”de som är norm idag är de som kan förändra normen utan att bli ifrågasatta”.

Under seminariet kommer han och andra att diskutera frågan om vem eller vilka som kan förändra och påverka Kronobergs läns utveckling. Tobias Bromander, doktorand vid Lnu, kommer att lyfta medias roll - medierna har en unik ställning och en stor makt att påverka vår syn på politik och politiker, och att det är viktigt att mediebevakningen inte gör någon skillnad på kvinnor och män, med de orden avslutade Tobias sitt seminarie i Almedalen..

· Kan man arbeta strategiskt med jämställdhet utifrån ett hållbarhetsperspektiv?
· Är villkoren olika för män och kvinnor vid politiska skandaler?
· Hur har dagens maktstrukturer vuxit fram över tid?
· Och framförallt, hur viktig är den högsta ledningen när det gäller att starta och bibehålla ett  
   framgångsrikt förändringsarbete?

Dessa frågor kommer att diskuteras under ledning av kunniga föreläsare och deltagarna kommer att få båda aha-upplevelser, ny kunskap och inspiration som kan avtryck i den egna verksamheten.

Jag hoppas få se någon från din organisation på Residenset den 2 oktober!

Sänd din anmälan till gunilla.claesson@lansstyrelsen.se
Kontakt: Karin Hopstadius, jämställdhetsdirektör 010-223 71 63
Tid: Tisdagen 2 oktober, 2012 kl. 14.00 – 20.00
Plats: Residenset i Växjö, ingång från Stortorget

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar