Om konferensen

Undersökningar visar att företag som satsar på design har upp till 50% högre tillväxt än de som inte gör det. Skillnaderna beror mycket på hur satsningarna sker och på vilken nivå inom verksamheten. Alltfler ser design som ett affärsstrategiskt verktyg för att skapa innovation och tillväxt. Det gäller inte bara för tillverkande industri, men även för tjänsteföretag, turistsektorn och inom destinationsutveckling och samhällsbyggnad. Sverige, och inte minst Småland som är platsen för konferensen, är kända för sitt innovativa företagsklimat och för sitt designkunnande.
Nu har det blivit dags att kraftsamla för att lyfta svensk design och bli ännu bättre. Sveriges Designer står värd för konferensen DesignAction i Nybro/Pukeberg den 21 september 2012. Konferensen genomförs inom ramarna för satsningarna på innovation och design genom Vinnova och Tillväxtverket. Övriga samarbetspartner är Glasriket, Designregion Småland, SVID, Svensk Form, Linnéuniversitetet, Regionförbundet i Kalmar Län, Regionförbundet Södra Småland och CRED – Centrum för Re-Design, Design Sydost och Pukeberg Glasbruk.