lördag 8 september 2012

Landshövdingen klipper flera band på söndag!

Vilken hel! Först invigning av naturreservaten Vedåsa och Marsholm, sedan är det byggnadsminnet Snugges tur!

Länsstyrelsen har byggnadsminnesförklarat Christina Nilssons födelsehem Snugge.

Snugge är beläget ca 15 km söder om Växjö och ägs idag av staten genom Statens fastighetsverk (SFV). Gården förvaltas idag av Christina Nilssons släktförening genom ett arrendeavtal med SFV sedan 1982. Avtalet omfattar ett arrende på 50 år.

Operasångerskan Christina Nilsson (1843-1921) var en av sin tids mest firade internationella storheter och kan i dagens mått mätt liknas vid en superstjärna. Hon var det yngsta barnet i en syskonskara om sju barn. Hon växte upp under knappa omständigheter och hennes liv och karriär har liknats vid en svensk askungesaga. Snugge var Christina Nilssons födelsehem, som hade tillhört släkten sedan 1781. Föräldrarna tvingades dock sälja gården till Huseby bruk pga. de knappa omständigheterna och familjen fick flytta till Lövhult. Detta var ett hårt slag för familjen. År 1867 när Christina blivit en firad sångerska kunde hon dock återköpa Snugge från den nya bruksägaren Joseph Stephens på Huseby bruk. Hennes mor och far flyttade åter tillbaka till Snugge men gick bort redan 1870 respektive 1871.

År 1927 gick gården ur släktens ägo och efter att ha tillhört ett par olika ägare såldes gården 1933 till Florence Stephens på Huseby bruk. Snugge nyttjades därefter som arbetarbostad fram till 1954. Därefter stod huset tomt och förföll. Släktingar till Christina Nilsson tog initiativ till att bilda en släktförening 1971 och räddade därigenom huset undan förfall. Smålands museum arrenderade Snugge mellan åren 1972-1983 och bistod med omläggning av taket 1974 genom en arbetsmarknadsinsats. All övrig vård och möblering har ombesörjts av Släktföreningen liksom den visningsverksamhet som föreningen bedriver sedan 1978.

Välkommen till Snugge - invigningen sker mellan 13-15!

Trevlig helg!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar