söndag 2 september 2012

Södra Småland stärker företagens möjligheter att komma närmare den kinesiska marknaden

Utdrag ur Regionförbundet Södra Smålands veckobrev - se även www.rfss.se 

Småland i Kina

Mycket har hänt sedan regionförbundets medverkan i Expo i Shanghai som var startskottet för Kinasatsningen 2010. Invigningen av Småland Business Support Office i Shanghai i förra veckan är ett viktigt resultat i satsningen.

Kontoret ska  bland annat förmedla kunskap, nätverk och genvägar för att underlätta satsningar på affärer i Kina för regionens företag. Och nog märks det att det finns intresse för Kina i Kronoberg. Det rådde en förväntansfull och uppsluppen stämning i residenset i onsdags då närmare 40 företag från regionen fanns på plats för att lyssna till ett seminarie om affärsmöjligheter i Kina. Bland de inbjudna talarna fanns representanter från Exportrådet, Växjö kommun, Regionförbundet södra Småland och Almi. Också företag från regionen som arbetar med Kina delade med sig av sina erfarenheter.

Att ta sig in på den kinesiska marknaden är inte en enkel uppgift. Flera företag med verksamhet i Kina vittnar om de utmaningar och motgångar som de stött på vid etablering.
Stefan Hörberg är VD och delägare i det Ljungbybaserade företaget HP Tronic, som också bedriver produktion i Suzhou, Kina. Stefan fanns på plats vid invigningen i Shanghai och är positiv till regionens etablering.

- Jag tror att små och medelstora företag kommer att ha stor hjälp av Smålands näringslivskontor i Shanghai. På småländskt vis kan företag då ta steget ut i världen och samtidigt veta att man har ett stöd. Tänkt att ha någon att ringa när man behöver hjälp. Det hade vi inte när vi startade verksamhet i Suzhou 2004 men jag är övertygad om att det hade underlättat om vi hade haft det. Nätverk är viktiga, säger Stefan.

Regionens Kinasatsning har alltså gått in i en ny fas. Med ett kontor i Shanghai väntar nya utmaningar. Målmedvetet och strategiskt fortföljer arbetet för att skapa nya kontaktytor och affärsmöjligheter för företag i länet och i Kina.

Satsningen i länet finansieras av Regionförbundet södra Småland, Växjö kommun och Länsstyrelsen Kronoberg.


Regiondirektören har ordet

Världen har kommit lite närmare södra Småland och södra Småland har kommit närmare världen. Globaliseringen är ett faktum. Det är i ljuset av politikens och ekonomins globalisering Regionförbundet södra Smålands internationella engagemang ska ses.

Sedan ett par år tillbaka finns södra Småland på plats i Bryssel för att arbeta med politisk information och påverkan. Vi bedriver även politiska samarbeten i sydöstra Östersjön som stödjs av en tjänsteman som är placerad i Gdansk. Med anledning av Europas problem växer dock behovet av att bredda exporten till nya länder, inte minst i Asien och framför allt Kina.  Därför har nu också Småland Business Support Office öppnats i Shanghai.

Vi ser fram emot att stärka Kronobergs företags möjligheter att komma in på den kinesiska marknaden.

Peter Hogla

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar