lördag 8 september 2012

Välkommen satsning för ökad dialog och kunskap om rovdjur

Pressmeddelande
7 september 2012
Miljödepartementet

Anslaget till rovdjursförvaltningen höjs och permanentas

Regeringen föreslår i budgetpropositionen att anslagen till rovdjursförvaltningen ökar med 14 miljoner kronor under år 2013. Från och med år 2014 är höjningen permanent med 20 miljoner kronor per år.

Satsningen ska användas av länsstyrelserna bl.a. för arbetet med en ökad dialog och närvaro, akutgrupper för rovdjur, informationsinsatser och kunskapsunderlag för rovdjursförvaltningen.

- En pusselbit i rovdjurspolitiken är att länsstyrelserna ska kunna hjälpa människor som råkat ut för rovdjursangrepp. Därför höjer vi nu anslagen permanent, säger miljöminister Lena Ek.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar