tisdag 25 september 2012

Frigör innovationskraften i den offentliga verksamheten - statliga regionala myndigheter träffas med jämna mellanrum på Residenset för samtal om vår roll för länets utveckling


Ett par gånger varje år samlar jag statliga regionala myndigheter på Residenset för samtal om hur vi kan bli ännu bättre på samarbete och hur våra satsningar bidrar till regionens långsiktiga utveckling.

Vi har  tillsammans med politiskt styrda organisationer ansvar att underlätta vardagen för de vi är till för och vi har stora möjligheter att göra positiv skillnad.

Gårdagens möte  med kollegor från andra myndigheter handlade om detta och med inspiration av Jacob Brandt, från regeringens Innovationsråd, blev det framåtriktade diskussioner hur vår gemensamma service bättre kan/ska utgår från kundens behov och perspektiv. Vid vårens möte står Tjänstedesign, för ännu mer kundfokus i våra tjänset, på agendan.

Läs mer om vad Innovationsrådet gör för att frigöra innovationskraften i offentlig verksamhet på www.innovationsradet.se.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar