torsdag 20 september 2012

Mot visionen!

Nu bildas Smålands och Ölands Gastronomiska Akademi!

Akademins ambition är att på olika sätt utveckla den gastronomiska särarten och nivån i regionen.
Bakom Akademin står namnkunniga företrädare från regionens gastronomi, primärproduktion, förädling, kultur design och besöksnäring.

- Det är en tydlig trend att man nu söker kvalitetsupplevelser där maten är en viktig beståndsdel.
Detta är något som vi än mer vill erbjuda från Småland och Öland, säger Karin Fransson, Hotell Borgholm.

Smålands och Ölands Gastronomiska Akademi är en ideell och politiskt obunden förening som syftar till att främja de gastronomiska värdena utifrån regionens kulturella tradition.
Främjandet kan göras inom utbildning, forskning, design, besöksnäring samt inom lokal livsmedelsförädling, primärproduktion och småskaligt mathantverk
eller inom andra områden där de gastronomiska värdena kan utvecklas.

Akademiens uppgift är att sätta agendan, men ej att vara utförare av aktiviteter. Samverkan sker med organisationer, myndigheter, företag och enskilda för att främja Akademiens syften.
Liknande Akademier finns på annat håll i landet bl.a. i södra Sverige med Västra Gastronomiska Akademien, Skåneländska Gastronomiska Akademien och Hagdahls Akademien.
Akademien ska genom ledamöterna ha en gedigen kompetens inom gastronomin och med samverkande områden
för att initiera, inspirera, utveckla och uppmärksamma de genuina gastronomiska värdena i Småland & Öland.

Med vänliga hälsningar,
Smålands och Ölands Gastronomiska Akademi
genom
Sten Janér, Matlandetambassadör för Småland i Sverige - det nya matlandskapet.
Arb: 0706-33 46 00, sten.janer@coompanion.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar