söndag 2 september 2012

Glas, design, kultur o natur - så ser min vecka ut!

De senaste dagarna har varit minst sagt hektiska med en blandning av internationella frågor med uppföljningsseminarie på Residenset om regionens Kinasatsning, internationell konferens om trä och ideella organisationers engagemang för en god integration.

Men jag och många med mig har också lagt många, många timmar på Glasriket. Den första delrapporten med analys av nuläget och förslag på insatser är insänd till regeringen och presenteras i Orrefors på tisdag, därefter finns den också tillgänglig på vår hemsida.

Måttfullhet
Dessutom har vi, med anledning av den senaste månadens mediagranskning av myndigheter, gjort en total genomlysning av våra policies för utbildning, personalvård, intern och extern representation, gåvor och sponsring. Några policies ska revideras och några rutiner ska justeras.

En nyttig genomgång som visar att vi följer våra riktlinjer på alla beslutsnivåer på myndigheten och att vi hanterar våra medel med förnuft. Snittkostnaden för verksamheten på Residenset ligger på knappa 80 kronor och interna utbildningar håller sig på rätt nivå eller vad sägs om Landsbygdsenhetens utbildningsresa förra veckan - med övernattning fyra och fyra på ett vandrarhem!!

Livets goda - vilt, frukt och vatten
Viltförvaltning, Ängsfruktodlingar som riksintresse och strategiskt samtal om vatten - med dessa viktiga ämnens inleds denna vecka. Och så klart Östers första match på nya fotbollsarenan!

Publika nyheter och händelser som intresserar många
Men det blir också möte i Orrefors med presentation av Glasrikerapporten.

Glas är också en av punkterna vid mötet med Svensk Industridesign på onsdag.

Torsdag ägnar länsledning åt höstens strategiska planering och resten av veckan - fram till söndag, medverkar jag i flera olika evenemang - det årliga Christina Nilsson-firandet, invigning av naturreservat i Marsholm och kalaset då Snugge blir byggnadsminne.

Mer av livets goda och naturens egen design

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar