fredag 7 september 2012

Förenkla på sommarresa med LRF Sydost

Urklipp från LRF Lands augustinummer

"Förenkling i verkligheten
För att underlätta företagens kontakter med myndigheter så att företagarna
får mer tid till idéer, utveckling och tillväxt har regeringen startat projektet Förenkla på riktigt. Så när Lars-Ove Johansson, ordförande i LRF Sydost, besökte Jenny Andersson som driver Stjärnamo kyckling AB bjöd han med sig Malin Persson från Förenkla på riktigt. Runt köksbordet startade en diskussion om vad som verkligen är förenkling. Regelkrångel, långa handläggningstider och bristande information är en del av många företagares vardag. I ett längre perspektiv betyder det också att företag- samheten hämmas och att lönsamheten bromsas upp och det är delvis därför Förenkla på riktigt har kommit till. Projektet är ett regeringsuppdrag som har gått ut till landets alla länsstyrelser. Länsstyrelsen i Kronobergs län har fått rollen att samordna uppdraget.

Malin Persson arbetar med projektet
på länsstyrelsen och när Lars-Ove frågade om hon ville följa med på ett besök ut i verkligheten under sommarresan tvekade hon inte.

– Besöket hos Jenny var väldigt värde- fullt. Hon berättade om sina erfarenhe- ter av kontakten med länsstyrelsen och det blev en öppen och bra diskussion.
Jag fick en större förståelse för deras vardag – både vad som är bra och vad som inte fungerar. Möten som detta bidrar i mycket hög grad till vad vi ska jobba med i projektet och vilka förslag på åtgärder vi tar fram.

Även Jenny Andersson, som tillsam- mans med familjen driver uppfödning av kyckling, var nöjd. Hon hoppas att projektet kommer att leda till förändringar
i praktiken och underlättar deras vardag och företagande.

Lars-Ove själv är optimistisk.
– Delaktighet och samarbete är viktigt, menar han, för genom att många röster
blir hörda kan mönster uppstå och det blir lättare att se vad som verkligen behöver förändras."

Läs mer om Jenny Anderssons erfarenheter av regelkrångel i LRF Lands Augustinummer och om förenklingsprojektet på www.forenklapariktigt.se.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar