torsdag 4 oktober 2012

Regionförbundet om den viktiga kompetensförsörjningsfrågan

Regionförbundet södra Smålands veckobrev.
Denna vecka om kompetensbloggen - en plats för dialog och samlad information om kompetensförsörjning i Kronoberg.
Visas e-postmeddelandet inte korrekt?
Se det i din webbläsare..
Regionförbundet södra Småland
www.kompetenskronoberg.se
Den framtida kompetensförsörjningen i länet är en fråga som ständigt är på tapeten och mycket händer på området. För att göra det lättare att hålla reda på allt som sker valde regionförbundet att samla all information om arbetet med kompetensförsörjningen i Kronoberg på ett ställe - kompetensbloggen.

Regionförbundet södra Småland fick 2010 i uppdrag avnäringsdepartementet att etablera kompetensplattform för samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och lång sikt i Kronobergs län. Den nyligen genomförda OECD-rapporten pekar också på att vi behöver använda alla resurser för att lösa kompetensförsörjningen i länet.

Det händer mycket på området. Inte minst vad gäller samverkan mellan skola och näringsliv, utbildningar, projekt av alla de slag och utveckling av arbetsmarknaden. Många aktörer är inblandade i arbetet som ibland kan upplevas som en snårig djungel - vad händer på området och vem gör vad? Med anledning av detta startade regionförbundet förra året bloggenwww.kompetenskronoberg.se som ett verktyg för att samla informationen.

Vi tror att dialog kan underlätta och öppna fler dörrar, generera ny kunskap och nya perspektiv på kompetensförsörjningsfrågan. Därför valde vi att använda bloggen som verktyg, säger Diana Unander Nordle som är samordnare för kompetensförsörjningsfrågor på regionförbundet.

Bloggen uppdateras regelbundet och inläggen handlar om regionförbundets egna projekt, andra projekt, rapporter och prognoser, lokal, regional, nationell och internationell omvärldsbevakning. Hittills har över 11000 visningar gjorts och det har skett en positiv utveckling av besökare de senaste månaderna.


För att innehållet på bloggen skall vara så heltäckande som möjligt efterfrågas ständigt att fler bidrar med inlägg av olika slag.
- Vi kan aldrig få för många goda exempel eller kommentarer på bloggen, menar Diana Unander Nordle.
Boka in datumet nu! Program kommer snart på  www.rfss.se
Regiondirektören
har ordet

 
Aldrig tidigare har det varit viktigare att vara utbildad för att få ett arbete. Aldrig tidigare har det varit svårare att ha rätt utbildning. Kompetens är ett nyckelord oavsett om den är formell eller social.
Näringsliv, offentlig sektor, akademi, ideella organisationer, alla vill ha medarbetare som passar in på arbetsplatsen och som tillför någonting redan från första dagen. Man vill med andra ord ha medarbetare medrätt kompetens.
Men vilken kompetens är rätt och dessutom efterfrågad? Hur skaffar man sig rätt kompetens? Det är bland annat svaret på dessa frågor som vi försöker lösa med arbetet med kompetensplattformar. Vi vill få människor anställningsbara i vårt län. Människor med rätt kompetens!


Peter Hogla


 

 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar