torsdag 2 september 2010

Från varsel till utveckling

Länsstyrelsen och Regionförbundet södra Småland tog i eftermiddags avstamp för det regionala forumet som ersätter Framtid Kronoberg. Sara Nilsson och Maria Nilsson på Regionförbundet Södra Småland sammanfattar dagens möte och planerar nästa träff.
Hela länet representerat och engagerat......


..........även andra offentliga aktörer har en given plats.......


....i det småländska utvecklingsarbetet.....
Tillsammans med drygt 30 näringslivsföreträdare, andra offentliga aktörer och ledande politiker fortsätter samarbetet som blommat upp inom ramen för varselsamordningsuppdraget. Vårt arbetssätt, den breda processen och engagemanget från näringslivet är unikt och något näringsdepartementet ofta lyfter fram. Vi har blivit ett gott exempel som med gemensamma ansträngningar kraftsamlade länet och regionen under finanskris och lågkonjunktur. Ett samarbete som inte får ta slut när konjunkturen vänder - det var näringslivets tydliga budskap under Framtid Kronoberg-arbetet. Näringslivet är också en naturligt dialogparter i det framtida engagemanget för länets utveckling i det som vi nu kallar Regionalt Forum.

Vi kommer tillsammans att driva länets viktiga utvecklingsfrågor, som översiktligt beskrivs i den Regionala Utvecklingsplanen (RUPen). Det regionala forumet kommer att träffas fyra gånger per år, ibland på Residenset, ibland ute i länet. En gång per år kommer vi att bjuda in brett och bereda fler samhällsintresserade och engagerade att ta del av arbetet. Den 1 juni 2011 är ett sådant tillfälle, då bjuder vi in till öppet forum och frukostmingel på Residenset.

de viktiga frågorna om länets attraktionskraft och utveckling. Torsdagen den 2 september växlas varseluppdraget, som i länet fått namnet Framtid Kronoberg, upp till ett återkommande Regionalt Forum. Mötesplatsen är på Residenset och forumet är avsett som en arena för dialog för utveckling i samverkan. Ta gärna del av Framtid Kronobergs slutrapport, rapporten finns att läsa här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar