måndag 13 september 2010

Vecka 37 - Kultur, konkurrens, krishantering

Den här helgen har jag njutit av livet på landet, där hösten blir mer påtaglig än i stan. På bara en vecka har det gröna mer och mer övergått till varmt rött och gult, kanske är naturen som vackrast just nu?!

Under veckan blir det som vanligt fullt program, så här ser det ut;

Kultur som motor för tillväxt
Fler och fler lyfter kulturens värde för tillväxt och ökad attraktionskraft. Därför är det särskilt kul att vara så delaktig i en del av de processer som pågår både i vårt län och i grannlänen. Veckan börjar med ett styrelsemöte i Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs och fortsätter på tisdagen med styrelsemöte i föreningen Huseby vänner. De båda kulturskatterna har påbörjat en dialog om samverkan både vad gäller trädgårdsutveckling, utställningsverksamhet och barnaktiviteter. Ett samarbete jag, i egenskap av ordförande i de båda styrelserna både följer och understöder.

Nya konkurrenslagen
Ett helt annat område, men nog så viktigt - konkurrensfrågan. På tisdag eftermiddag träffas politiker, beslutsfattare, näringlivschefer, upphandlingschefer, jurister i kommun och landsting eller på statlig myndighet på Residenset för ett strategiskt samtal kring konkurrensfrågor. Sedan den 1 januari gäller en ny regel i konkurrenslagen om säljverksamhet som bedrivs i offentlig sektor . Vi ska under eftermiddagen få information vad den nya regeln innebär för näringsverksamhet som bedrivs i offentlig regi. Arrangemanget är ett samarbete med Länsstyrelserna i Kronobergs, Jönköpings och Kalmars län.

Mera kultur - på onsdag har jag fått chansen att besöka IKEAS nya kulturhus "Tillsammans", som beskriver IKEA-kulturen och som ska vara plattformen för alla IKEA-ledare. Det nya huset i Älmhult är världens centra för att förmedla denna unika kultur och smålandskänsla till alla chefer och ledare inom IKEA-världen. Säkert har vi en del att lära där.

Kris och generationsskifte
Innan det är dags för generationsskifteskonferens på torsdag kväll, nr 3 i ordningen, på Residenset är vi ett antal personer på länsstyrelsen som sätter oss i skolbänken för utbildning i krisledning. Veckan avslutas med kommunchefsmöte på Regionförbundet och intervju av Smålandsposten. Helgen tillbringar jag återigen med familjen på landet.

Önskar dig en fin vecka!

Kristina

En jordkällare är som en bank, man går dit och sätter in eller tar ut

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar