onsdag 15 september 2010

Sund konkurrens skapar ett sunt näringsliv

Drygt 60 politiker, tjänstemän från kommuner och landsting, företagare, anbudsjournalen och fackförbund fick en god inblick i det nya regelverket.


Under tisdagen bjöd Konkurrensverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Svenskt Näringsliv och Länsstyrelserna i Kalmar, Kronoberg och Jönköping till ett informationsmöte kring de nya reglerna i konkurrenslagen som ska hindra ojust konkurrens mellan offentliga och privata företag. Som vanligt var det många som slöt upp och Residenset blev återigen fullsatt.

Bakgrunden till den nya regeln, som gäller från den 1 januari 2010, är att offentliga och privata företag ska ha likartade villkor om de agerar på samma konkurrensutsatta marknad.

Förutsättningarna för privata och offentliga företag är olika. De offentliga företagens fördelar kan snedvrida och störa konkurrensen - en myndighet eller en kommun kan inte gå i konkurs, den ekonomiska styrkan som en kommun eller myndighet kan visa upp saknar de flesta företag och till skillnad från företagen behöver inte de offentliga aktörerna visa vinst.

Förutom ren informationen vad den nya lagen innebär berättade Trelleborgs kommun hur man redan ett halvår innan lagen trädde i kraft inventerade och bedömde verksamheter som låg i gränslandet. För den som vill veta mer vad som gäller rekommenderar jag att gå in på http://www.konkurrensverket.se/. Där finns även en Lathund Stöd vid genomgång av offentliga säljverksamheter » .

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar