onsdag 8 september 2010

Klimatanpassningsdiskussion lockade många

Mer än 80 tunga beslutsfattare från hela länet mötte i går kväll upp på Residenset för information, diskussion och reflektion hur vi kan samverka för att anpassa vårt samhälle för klimatförändringarna som står för dörren.

Att samhället är sårbart var vi alla överens om och årets värmebölja i Ryssland, översvämningarna i Pakistan och nu också i Värmland visar att extrema väderhändelser redan idag drabbar oss. Något som med all säkerhet kommer att bli allt vanligare i framtiden.

Klimatanpassning handlar i grunden om att värna våra resurser och undvika stora kostnader för insatser och återuppbyggnad. Därför är det viktigt att vi tar frågorna på allvar och agerar innan det hänt, tar hänsyn till klimatförändringarna i samhällsplaneringen och förebygger risker så långt det är möjligt. Det handlar både om ett långsiktigt arbete och en fråga om akut krisberedskap.

Ansvaret för att samhället ska fungera även i föränderliga klimatförhållanden ligger på oss alla. Vårt, Länsstyrelsens, uppdrag är att samordna och stödja alla goda krafter. Under 2009, 2010 och 2011 har Länsstyrelserna tillsammans tilldelats 25 miljoner kronor per år för att samordna, stödja, analyser och förmedla ut kunskap och fakta. Det ger oss möjligheter att i samverkan med övriga samhällsaktörer och näringslivet mobilisera länet och arbeta fram strategier för att anpassa länet för klimatförändringarna.

Citat från kvällens dikskussioner;

"Det är på riktigt och vi måste förstå även med hjärtat"
"Samhället måste utvecklas i harmoni med naturen och klimatet"

"Fokusera på det vi kan påverka"
"Det är du och jag som får betal"
"Inte bara hot - utan också nya affärsmöjligheter"

Dokumentationen från det strategiska samtalet kommer att finnas på vår hemsida www.lansstyrelsen.se/kronoberg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar