torsdag 30 september 2010

Samverkan för ökad jämställdhet

Ett 40-tal engagerade aktörer från näringslivet, kommunerna och myndigheter diskuterade under tisdagen framgångsfaktorer för ett mer jämställt samhälle
I ett jämlikt samhälle tas all kreativitet, kompetens och erfarenhet tillvara. Vårt län har länge arbetat med jämställdhetsfrågor, men tyvärr ligger vi i jämförelse med andra ganska illa till. Det tar vi nu ett krafttag för att förändra.
Länsstyrelsen och Regionförbundet påbörjade under våren 2010 arbetet att ta fram en länsgemensam strategi för jämställdhet och vi har valt att samlas kring visionen att jämställdhet ska vara en motor för tillväxt.
I tisdags samlade vi ett 40-tal intressenter för ett strategiskt samtal på Residenset med syftet att tillsammans fylla strategin med framgångsfaktorer. Processen fortsätter med förankring på bred front för att i december fastställas av Jämställdhetsrådet. Då börjar det riktiga arbetet - att på ett kreativt och otraditionellt sätt föra ut strategin och koppla den till den Regionala Utvecklingsplanen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar