onsdag 29 september 2010

Regionernas betydelse för tillväxt

Sveriges tillväxt är ett resultat av tillväxten i regionerna. Därför är IVA-projektet Innovation för tillväxt, med visionen att Sverige ska bli världens bästa miljö för innovationer, oerhört viktigt för återhämtningsarbetet efter den djupa finanskrisen. Det nationella perspektivet kopplat till arbetet som görs på regional nivå är en framgångsfaktor i arbetet med att ta fram visionen och afförsplan Sverige ur ett innovativt och entreprenöriellt perspektiv.

Den Regionala Dialogen, som är en del av projektet, syftar till att synliggöra allt det innovationsarbete som pågår i landets län och regioner och verka för kunskapsöverföring län/regioner emellan. Den 18 och 19 november bjuds alla Sveriges regioner till en inspirations- och erfarenhetsutbytes workshop. Mer information om projektet och workshopen på http://www.innovationfortillvaxt.se/.

Läs även dagens debattartikel i DI - Ge utildning och forskning mer tyngd i regionalpolitiken
http://lnu.se/1.31430.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar