onsdag 1 september 2010

Från asyl till arbete


Idag har vi, Migrationsverket, Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Regionförbundet, Försäkringskassan, Lanstinget , gemensamt undertecknat den regionala plattformen "Från asyl till arbete".

Plattformen blir ett stöd för de lokala parterna i arbetet med nyanlända. Syftet är att på ledningsnivå klargöra att vi avser att systematiskt och strategiskt samarbeta i frågor som rör nyanlända. Integrationsrådet ska följa upp det praktiska arbetet, samordna resurser och insatser samt besluta om förändringar i uppdraget till våra respektive arbetsgrupper.

Framtagandet av plattformen har skett i nära samarbete med alla parter. Att samarbeta och samverka har blivit ett Småländskt signum och kanske kan vårt arbetssätt och spridas till andra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar