torsdag 16 september 2010

Starka kulturer skapar mervärde för organisation och region

Tillbringade en stor del av gårdagen i Älmhult där jag besökte en av våra småländska pärlor - IKEA. Under rundvandringen med Thomas Carlzon kände jag att vi ibland tar IKEA lika för givet som vi tar Astrid Lindgren för given. Vi i Småland sitter med trumf på hand, det är här dessa båda stora personligheter har sitt ursprung. Många i vår omgivning är djupt avundsjuka på dessa unika skatter, något vi själva borde blir mer medvetna om och dra större nytta av. sitter på!

Ingvar Kamprads livsverk är unikt, samma sak med nytillskottet "Kulturhuset IKEA Tillsammans"! Hit kommer grupper från hela världen för att lära mer om IKEAs kultur och filosofi. Jag imponeras av den röda tråden, helheten och detaljerna som är så viktiga att känna till för den som ska representera det småländska möbelföretaget. Och något vi alla borde ta med oss i reklamen för vår egen organiasation eller region.

Kan inte låta bli att tänka på styrelsemötet i Astrid Lindgrens Näs i måndags. Där diskuterade vi återigen hur viktig kulturen och kulturbärarna är för en organisations eller regions attraktionskraft. Det mod, den värdegrund Astrid Lindgren förmedlar med sina sagor och sitt samhällsengagemang har vi att förvalta och utveckla. Att via barnen föra ut viktiga budskap är inget nytt - tänk bara på Herr Gårman - kanske kan Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby bli skolans motsvarighet till IKEAs kulturhus Tillsammans, där mod - ansvar - fantasi blir ledorden för att kraftsamla regionen!?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar