torsdag 12 april 2012

Idag Glasrikeinformation på Vinnovas och SVIDs styrelsemöten

Idag är det en riktig styrelsedag, först Vinnova med en fullspäckad agenda. Stort fokus på innovationsprocesser och innovationsupphandling, kopplat till detta kommer jag att ta upp frågan hur Vinnova kan bistå oss i regeringsuppdraget att samordna och genomföra insatser för glasindustrin och glasriket. Därefter dags för mitt första styrelsemöte i Svensk Industridesign där jag sitter på Tillväxtverkets mandat. SVID arbetar för att design ska användas i allt innovations- och förändrings- arbete för att få företag att växa och verksamheter att utvecklas. Uppdraget är också att sprida kunskap, skapa mötesplatser och att stödja forsknings- och utbildningsinsatser inom designområdet. Även vid detta möte kommer glasrikeuppdraget att bli en diskussionspunkt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar