måndag 16 april 2012

Länsstyrelsernas arbete bedöms

Examensdag och erfarenhetsutbyte när alla landshövdingar och länsråd träffas

Denna aprilvecka inleds med Länsledningsmöte i Göteborg. Under två dagar träffas alla landshövdingar och länsråd för att under måndagen diskutera aktuella frågor, på agendan står bla

- bostadsfrågan för nyanlända
- regeringens initiativ till regionala Digitala Agendor
- koncentrations- och samordningsfrågor
- Mats Sjöstrands utredning
- Färdplan för ett CO2 fritt Sverige 2050
- den aktuella rapporten om Förenkla för företagen
- regeringens arbetsgivarpolitik

Dag två är vikt för ”vårt” departement, Socialdepartementet, då Länsstyrelsernas Årsredovisningar följs upp genom en mål- och resultatdialog.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar