fredag 27 april 2012

På väg mot en gemensam vision?

Kronoberg och regionen mot en gemensam vision?! Ja, jag tror att vi faktiskt tog första steget i onsdags när 80 samhällsengagerade personer från samhället, näringslivet och akademien kavlade upp ärmarna och bjöd på sin dyrbara tid för att hitta embryon till det som skulle kunna bli en gemensam agenda.

Många frön till en gemensam agenda såddes under dagen och kvällen!
Imponerande resultat av gruppernas arbete - 10 team säger unefär samma sak - det ger kraft och mandat att jobba vidare!
 Andäktigt tyst i salongen när Lena Fritzén och Johannes Stenberg informerade om Familjen Kamprads donation till Småland!

Med inspiration och information från en region som lyckats enas kring en vision är Östersund och med inspiration av Lasse Lindqvist därifrån och med information av Vinnova, KK-stiftelsen och Tillväxtverket fick vi god insikt i hur andra gjort och hur de stora nationella aktörerna genom att kroka arm med oss kan bistå med både kunskap och resurser.
Hur blir vi valbara? Lasse Lindqvist från Peak Innovation inspirerade, utmanade och informerade.Starkt regionalt ledarskap handlar inte om personer utan förmågan att skapa gemensamma styrdokument med tydlig vision, strategier som bygger på kaxighet, våga ta höjd men  utgå från fakta. Dagen handlar om "det blir som man tänker" - det är bara att välja!


 Mikael Ahlerups budskap var tydligt - politiken och det offentliga måste börja gå i takt med näringslivet - dags att göra verkstad av alla analyser och planer.

Inspelen från de sju småländska företagen visar att det nu är dags att göra verkstad – skuta prata och gå istället från ord till handling. Knyt samman våra utmaningar med de möjligheter som bland annat Familjen Kamprads Stiftelse utgör var deras uppmaning.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar