tisdag 24 april 2012

Ungdomar inspirerade av andra ungdomar


Under varselsamordningsuppdraget samlades alla aktörer som ska främja ungt entreprenörskap -och vips var nätverket "Hjälp" bildat. Syftet är att hjälpa fler unga att hitta vägen till företagandet.

En gång om året bjuds till mingel på Residenset och samarrangemanget mellan Nyföretagarcentrum, ALMI, Företagarna, Drivhuset, Coompanion och Länsstyrelsen lockade många nyfikna unga drivande entreprenörer. 60 ungdomar inspirerades, knöt kontakter och delade erfarenheter. HJÄLP är ett värdefullt nätverk för den som står på tröskeln att bli sin egen!Mat och mingel stimulerar till erfarenhetsutbyte
Anne Robertsson, en av världens yngsta hotelldirektörer, Sandra Tigerlind, ägare till Sveriges första ekologiska hunddagis och Jonas Aril som räddade sitt konkurshotade bolag genom att öka omsättningen 600% inspirerade och delade med sig av erfarenheter och gav goda råd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar