onsdag 25 april 2012

Nya uppdrag blandas med gamla och blickarna vänds mot Småland

Att samla nationaldagskommittén och fördela svenska flaggor o fanor är en gammal tradition, det årliga mötet äger rum på idag på morgonen. Därefter planeringen för det strategiska samtalet kring kulturmiljöer av riksintressen och landsbygdsutveckling.

Eftermiddag och kväll blir det arbetsmöte i storformat. Då samlas inbjudna engagerade personer från akademien, samhället och näringslivet för att koppla ihop projekt, aktiviteter och processer som skulle kunna bli en gemensam agenda – en kraftsamling för att ta vara på spridda tankar och idéer.

Syftet är att koppla regionens utmaningar till Linnéuniversitetets uppdrag, nationella aktörers olika program och insatser samt diskutera möjligheten som Familjen Kamprads stiftelse utgör för en mer innovativ utveckling i Småland.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar