onsdag 25 april 2012

På turné för att berätta om länsstyrelsens uppdrag

Gårdagen blev en mix av entreprenörskap och länsstyrelsens roll i samhället.

Nyfikenheten på Länsstyrelsen är stor och i går var jag inbjuden till ett par olika ställen för att berätta om entreprenörskap och om Länsstyrelsen. Jag är förundrad över att en 350-årig organisation fortfarande är så anonym bland våra medborgare.

Kul då att få berätta om vår roll i samhället idag och i framtiden. Kul också attfå berätta om regeringens satsning på mer innovativa och entreprenöriella myndigheter genom inrättandet av Innovationsrådet. Och kul att dela med mig av erfarenheter från arbetet på Länsstyrelsen i Kronoberg och hur vi för in enreprenörskap utan att tulla på rättssäkerheten.

Företagsamhet och entreprenörskap handlar om så mycket mer än att driva företag. Att våga ifrågasätta, testa, se behov, misslyckas och tänka nytt, är min definition av entreprenörskap. Med den globala konkurrensen måste vi alla bli bättre på att lösa kända och okända utmaningar, därför behöver vi bli bättre på att ta vara på alla medarbetares företagsamhet  - i det privata och i det offentliga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar