söndag 15 april 2012

Kronobergs miljöprövningsärenden lämnas till Kalmar Län

Nya uppdrag och lämnade uppdrag tar sin tid


De senaste veckorna har varit fyllda av det nya uppdraget att samordna och genomföra insatser för glasriket – destinationen och industrin, men överlämnandet av miljöprövningsärenden har också stått på agendan.

Jag vill ge en eloge till alla medarbetare som länge levt i ovisshet när i tid och till vem våra ärenden skall lämnas. Nu när alla vet att det blir till Kalmar, inte till Skåne, har ett intensivt arbete inletts och samarbetet med grannlänet går mycket bra. Inom kort kommer vi tillsammans med Kalmar att kunna berätta för företagen var ärendena kommer att handläggas och ambitionen är att försöka uppskatta tid fram till beslut. En utmaning som alla gör sitt bästa för att klara.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar