torsdag 5 april 2012

Länsstyrelsernas första rapport om förenkling insänd till regeringen

Nu är den första rapporten om länsstyrelsernas förenklaarbete insänd till regeringen, du kan ladda ner den från www.forenklapariktigt.se.

Ur förordet......

Om målet är att snabbt minska handläggningstider och högar med ärenden skulle vi under en kort period kunna ta in extra medarbetare. Men om vill vi kvalitetssäkra handläggningsprocessen krävs en ändrad grundinställning där attityd och bemötande är a och o.

Vi som myndigheter måste bli intresserade av att lära oss mer om kundens behov och utmaningar, men vi måste också öka kundernas kunskap om processens gång. Det handlar om ömsesidig respekt för varandras roller.

Dessutom måste vi våga prata öppet om konsulternas viktiga roll att bistå med bra ansökningar. För en långsiktig positiv utveckling med god handläggning, transparens och kortare handläggningstider krävs att grundsynen på våra uppdrag förändras.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar