tisdag 25 oktober 2011

Bredbandsfrågan är mer än levande

Landsbygdefrågorna står alltid högt upp på vår agenda. Under den heldag som Jordbruksverkets ledning besökte Växjö hann vi diskutera både hur våra respektive organisationer arbetar för att förenkla för företagen, hur utbetalningen av EU-stöd förbättrats och hur kontrollverksamheten kan bli smidigare i. Tillsammans med våra medarbetare på Landsbygdsenheten fick vi ett bra samtal om återkrav. Ett tufft jobb, som tack vare god framförhållning och bra information landat väl i länet.


Vid besök av Jordbruksverkets generaldirektör Mats Persson diskuterade vi tillsammans med andra statliga myndighetschefer hur vi, var och en och tillsammans, kan bidra till att det blir enklare för företagen.
 Inte helt otippat blev bredbandsfrågan den fråga som engagerade alla då vi under sen eftermiddag/kväll bjöd in landsbygdsutvecklare, företrädare för Leader och andra organisationer .

Bredbandsfrågan-en landsbygdsöverlevnadsfråga! Stormarna Per och Gudrun har fått många byalag att agera. Nu väntar vi på Jordbruksverkets fördelning av pengar för bredband från höstproppen, totalt ca 350 msek till hela landet.

Den regionala arbetsgruppen som bildats kommer att oförtrutet jobba för uppkoppling i hela länet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar