torsdag 6 oktober 2011

IVAS kungliga Teknikresa i Kronoberg

PRESSMEDDELANDE

Tillsammans har vi skapat nyfikenhet för vår region

På torsdag och fredag, 6-7 oktober, står länet värd för Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) Kungliga Teknikresa ”Smålandsanda – modell för innovationskraft ”.

Förutom H.M. Konungen, ledningen för IVA och regionala näringslivsrepresentanter deltar 20 ledande personer från viktiga nationella aktörer.

Syftet med resan är att visa goda exempel på hur det svenska innovationsklimatet och företagarandan inom olika branscher skapar utveckling, tillväxt och fler arbetstillfällen.

IVA lyfter fram Kronoberg som en nationell förebild och vid besöket kommer sällskapet att få del av Kronobergs erfarenheter kring samverkan under finanskrisen och hur det arbetet fortsatt efter lågkonjunkturen. Företag från olika delar av länet och inom skilda branscher kommer att besökas. IVA vill att vi under de två dagarna visar och berättar hur vi samverkar med Linnéuniversitetet som en viktig motor.

För mer information kontakta:
Erik Sellström, Pressansvarig Länsstyrelsen Kronoberg
0470-864 76

Joakim Rådström, Pressansvarig IVA
08-791 29 39

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar