lördag 8 oktober 2011

IVAs kungliga Teknikresa i Kronoberg avslutad

Rundresa med IVAs Teknikdelegation, ledd av H.M. Konungen har gett mersmak!

Två intensiva och intressanta dagar är till ända och här kommer en kort sammanfattning av mina intryck. Resan kommer att dokumenteras med bilder från besöken och texter från de som involverats, så att fler får del av delegationens erfarenheter. Och kanske kan andra regioner ha nytta av "vår modell".

Entreprenörerna vi besökte gjorde intryck och när man möter många företag i rad blir bilden av vad vi behöver fokusera på extra tydlig - presitgelös samverkan mellan aktörer och näringsliv för att öka attraktionskraften och för att påverka politiken regionalt och nationellt. Hur viktigt det är att man på regional nivå har ett helhetsgrepp över kompetensförsörjningsfrågorna så att behoven kan matchas och "utbudet" rustas. Intressant att se hur ett av företagen strategiskt rustar sig för den indiska markanden där man bygger upp ny verksamhet med hjälp av en arbetslös, kronobergsk, välutbildad, långtidsarbetslös ungdom ;)!

Mitt intryck är att IVA-delegationen åkte tillbaka till Stockholm med nya insikter, med en beundran över de modiga entreprenörerna man träffat, med ny kunskap om de småländska utmaningarna/möjligheterna efter paneldebatten på Linnéuniversitetet, med en förståelse för hur viktig behovsperspektivet är och inte minst att samverkan, samverkan, samverkan - gör skillnad. Kanske är den gemensamma bilden av näringslivet i Kronoberg och hur man möter framtiden det allra viktigaste. Tänk om fler beslutsfattare på alla nivåer fick samma möjlighet. Då skulle regelverk, system och strukturer med stor sannolikhet lättare och bättre anpassas till dem som bygger välfärd – stora och små företag, i storstaden och på landsbygden. Då skulle de regionala skillnaderna bli en fördel och inte en belastning.

Själv fick jag en ännu klarare bild av vilket fantastiskt näringsliv vi har och att behoven är ganska lika oavsett om man är 15 eller 2000 personer, producerar korv, kapsyler, värmepumpar, stöttåliga datorskal, styrskåp eller handgjorda designmöbler. Samarbetet med kunden, designens avgörande betydelse för framgång, samhällets förmåga att "leverera" kompetens, infrastruktur och återigen samverkan - mellan företagen, mellan kund och leverantör och mellan näringsliv och det offentliga var intryck som vi alla tog med oss hem.

Kanske ska vi utveckla den här ”resemodellen” och erbjuda våra regionala aktörer samma möjlighet som IVAs Teknikdelegation?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar