onsdag 19 oktober 2011

Kan klimatavtal ”sänka” växthuseffekten?

Tre klimatpionjärer ska om en liten stund underteckna klimatavtal med Länsstyrelsen i Kronobergs län. Syftet är att visa hur enskilda företag och organisationer kan bidra till minskad klimatpåverkan. Vilka företagen är avslöjas vid klimatfrukosten på Residenset senare idag.

Mänskligheten står inför en av dess största utmaningar någonsin. Den ökande växthuseffekten riskerar att utsätta befolkningen på vissa delar av vår planet för risker som hotar såväl utveckling som överlevnad. Även vi kronobergare, som i vår vrå av världen är förskonade från de allvarligaste konsekvenserna, riskerar att drabbas av klimatförändringarna genom bl.a. översvämningar pga. ökade nederbördsmängder vintertid och torka sommartid, fler skadedjursangrepp och sjukdomar.

För att främja åtgärder som minskar växthuseffekten upprättar vi på Länsstyrelsen klimatavtal, frivilliga avsiktsförklaringar som lyfter fram goda exempel bland länets företag och organisationer.

Intresserad? Ta kontakt med Per-Anders Persson 0470-86 000.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar