fredag 9 december 2011

95% av Kronobergs lantbrukare har fått sina utbetalningar

Länets lantbrukare har fått 213,8 miljoner i jordbrukarstöd för 2011

Den 1 december fick 95 % av länets lantbrukare sina utbetalningar för Gårdsstöd. Det innebar att 2 212 lantbrukare fick dela på 111 miljoner kronor. Den 28 december får 98 % av lantbrukarna en slututbetalning för sitt miljöarbete omfattande totalt 28,6 miljoner.
I november fick de en delutbetalning om 74,2 miljoner kronor, vilket är 75 % av den totala ersättningen, nu betalas de övriga 25 % ut.
Summan miljöersättningar och kompensationsbidrag uppgår till 102,8 miljoner kronor och fördelas enligt nedan:

Kompensationsbidrag 33 199 000
Våtmarker 449 000
Ekologisk produktion 12 410 000
Miljöskyddsåtgärder 58 000
Skyddszoner 77 000
Betesmarker och slåtterängar 31 327 000
Natur- och kulturmiljöer 5 164 000
i odlingslandskapet
Minskat kväveläckage 3 000
Vallodling 20 121 000

Totalt har länets lantbrukare fått 213,8 miljoner i jordbrukarstöd för 2011.
För mer information, kontakta

Stefan Carlsson, Landsbygdsdirektör, tfn 0470 863 24

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar