torsdag 8 december 2011

Landsbygdshandel, giftfri miljö, dopning och EMAS för småföretag är några av rubrikerna i månadens nyhetsbrev från Länsstyrelsen

REN TRÄNING - En handbok kring dopning
Länsstyrelsen i Kronobergs län har tillsammans med sex andra aktörer tagit fram en handbok kring dopning för personal på träningsanläggningar.
På Folkhälsoinstitutets webbplats kan du ladda ned handboken och även få mer information. Boken kommer att användas som kursmaterial vid de utbildningar som bedrivs inom vårt län i projektet DOPINGFRITT. Finansiering har skett genom Folkhälsoinstitutet.

Konferens "Ensamkommande barn/ungdomar"
Det var fullsatt den 14 november när länsstyrelserna i Blekinge, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län genomförde konferensen "Ensamkommande barn/ungdomar - ett gemensamt ansvar för barnets bästa" på Alvesta konferenscenter. Runt 150 personer hade samlats kring frågan: Hur arbetar vi, såväl var och en som tillsammans, för barnets bästa? Dokumentation av konferensen
Jämställdhet som motor
Länsstyrelsen har i samråd med länets jämställdhetsråd tagit fram en strategi som behandlar området tillväxt ur ett jämställdhetsperspektiv. Länsstyrelsen önskar att jämställdhetsstrategin ska ses som ett stöd och en viljeinriktning för det långsiktiga och övergripande utvecklingsarbetet i länet. Förhoppningen är att strategin ska ge en vägledning till vilka frågor som är särskilt angelägna att arbeta med i Kronobergs län, och ger endast övergripande riktlinjer för det kommande arbetet. Läs vidare i jämställdhetsstrategin.

ESF-JÄMT - Jämställdhetsintegrering av Socialfondsprojekt
ESF Jämt är namnet på Länsstyrelsernas gemensamma projekt som ska bidra till att flytta fram positionerna för jämställdhetsperspektivet från en sidoaktivitet till en huvudaktivitet genom strategin jämställdhetsintegrering. En stödorganisation bestående av åtta projektstödjare och en nationell koordinator har byggts upp för att säkerställa att sökande och etablerade projekt inom Socialfonden erbjuds kvalitetssäkrad rådgivning och utbild­ning.

Ny projektstödjare för Småland och Öarna är Anna Ståhl, som är placerad hos Länsstyrelsen i Kronobergs län. Läs mer om jämställdhetsintegrering.

Designmingel 2011
Designminglet med 100-talet deltagare hölls även i år på Residenset. En uppskattad föreläsning hölls av Stefan Nilsson, trendspanaren från TV4. Mer om designminglet finner du på bloggen från 9 november.

Ett steg närmare giftfri miljö
Saneringen är klar och vi kommer ett steg närmare miljömålet giftfri miljö. Under hösten har 2 av de 33 förorenade områdena som utgör störst risk i länet sanerats.

­- Det är ett sågverk i Hovmantorp och ett glasbruk i Eneryda som har sanerats, berättar Karin Simonsson, miljöskyddshandläggare på Länsstyrelsen. De ämnen som har sanerats inom dessa områden är främst arsenik, bly, koppar, klorfenoler, dioxiner och PAH. Läs vidare om steget närmare miljömålet Giftfri miljö.

Projekt Landsbygdshandel
Målet med projektet är att undersöka olika möjligheter att locka målgruppen turister och andra besökare till landsbygdshandeln. I detta projekt ingår åtta stycken landsbygdshandlare i länet och två arbetsgrupper. Läs mer om hur Projekt Landsbygdshandel tagit fart.

EMAS Easy = Miljöledning för små företag
Nu finns en pedagogisk metod att införa EMAS även vid små- och medelstora företag. Metoden tar hänsyn till en mindre organisations förutsättningar, vilket gör att vägen till att bli EMAS-certifierad blir enklare. Läs vidare om EMAS.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar