onsdag 28 december 2011

Nya arbetstillfällen i Kronoberg när flertalet länsstyrelser kommit överens om gemensam telefonistorganisation

Nya arbetstillfällen i Kronoberg när Länsstyrelsen får i uppdrag att svara i telefon för länsstyrelserna i Sverige   

Länsstyrelserna i Sverige har tillsammans kommit överens om att utveckla en gemensam telefonistorganisation placerad i Kronobergs län.

Innan ett beslut om lokaliseringen togs, genomfördes ett antal ingående utredningar av konsulter, vilka alla visade att Länsstyrelsen i Kronobergs län är den som har bäst förutsättningar för att genomföra uppdraget.  

”Detta är vi naturligtvis mycket glada för. Genom den här samordningen kan länsstyrelserna få ett tydligare ansikte utåt. Telefonisten är ofta den första som medborgaren möter i sin kontakt med Länsstyrelsen. Det här uppdraget ger oss en möjlighet att arbeta fokuserat med kommunikation och att förmedla länsstyrelsens roll i samhället på ett samlat sätt”, säger Lennart Johansson, länsråd.   

I ett första skede byggs telefonistorganisationen upp och en samordnare anställs. Det finns länsstyrelser som redan idag har ett akut behov av en utvecklad telefonistservice. Dessa länsstyrelser kommer att anslutas först, varefter ytterligare länsstyrelser ansluts. Förfrågan om när och om man vill ansluta sig har skickats ut till alla länsstyrelser och ska vara besvarad senast den 10 januari 2012.  

På sikt kan det bli fråga om ca åtta arbetstillfällen till Växjö.  

För mer information, kontakta
Lennart Johansson, länsråd, 0470 861 32

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar