torsdag 22 december 2011

Stor donation till Småland! Familjen Kamprads stiftelse offentliggjord av Ingvar Kamprad vid årets jultal på Centrallagret i Älmhult tidigare i dag

Pressmeddelande

Växjö den 22 december 2011

Ny småländsk stiftelse för forskning och utbildning

Familjen Kamprad och Inter IKEA donerar drygt 950 miljoner sek till en ny stiftelse som ska stödja forskning och utbildning i framförallt Småland och vid Linnéuniversitetet. Dessutom har Inter IKEA Group beslutat att årligen tillföra stiftelsen ca 270 miljoner sek, så länge resultaten i den egna verksamheten medger detta.

Familjen Kamprads stiftelse, med säte i Växjö, ska enligt stadgarna ”i första hand stödja, stimulera och belöna forskning och utbildning som bedrivs eller tillgodoser intressen i Småland och som utövas inom ramen för Linnéuniversitetet. I andra hand kan regionala forsknings- och utbildningsprojekt stödjas. Därefter kan medel fördelas nationellt och globalt.”

- Jag och min familj är mycket glada att vi tillsammans med Linnéuniversitetet och Inter IKEA och efter år av förberedelser kan skapa denna stiftelse för vårt älskade Småland, säger stiftelsens grundare Ingvar Kamprad och fortsätter. Vi vill bidra till forskning som är verklighetsnära och kan omsättas i entreprenörskap, exempelvis att utveckla resurssmart och miljöanpassad tillverkningsteknik.

Stiftelsen har bildats på initiativ av familjen Kamprad och genom donationer från Ingvar Kamprad och Inter IKEA. Stiftelsen ska särskilt stödja projekt som syftar till:

 Förbättrad livskvalitet för äldre

 Entreprenörskap – särskilt sådan som främjar en levande landsbygd

 Bättre miljö

 Utveckling, forskning och utbildning inom arkitektur, inredning och design

 Forskning och utbildning inom medicin

Stiftelsen ska särskilt verka för att samhället praktiskt kan dra nytta av uppnådda forskningsresultat så att vetenskapliga landvinningar snabbt och kostnadseffektivt kan komma de många människorna till del.

- Entreprenörskap har sedan länge varit ett profilområde vid universitetet. Stiftelsen ger en fantastisk möjlighet att stärka både detta område och andra som miljö, medicin och hälsa. Initiativet kommer på sikt att betyda mycket för Linnéuniversitetet, Småland och hela regionen, säger universitetets rektor Stephen Hwang.

Styrelseordförande i stiftelsen är Ingvar Kamprad. I styrelsen ingår även Kristina Alsér, Lena Fritzén, Lennart Nilsson, Leif B Bengtsson, Katarina Olsson och Johannes Stenberg. Professor Lena Fritzén är utsedd till styrelsens verkställande ledamot.

Stiftelsen kommer inte att ta emot några ansökningar före hösten 2012 och då endast för bidrag under 2013.

- Under de närmaste åren kommer Familjen Kamprads stiftelse att vara i en uppbyggnadsfas varför endast mindre belopp kommer att betalas ut, säger Lena Fritzén talesperson för stiftelsen.

Stiftelsen och Linnéuniversitetet har ett samarbetsavtal som bland annat reglerar köp av tjänster från universitetet för bemanning samt hyra och drift för stiftelsens kansli.

För bilder, faktablad och ytterligare information se www.familjenkampradsstiftelse.se

Kontaktperson Anna Carlström, 072 – 54 34 700 eller anna.carlstrom@lnu.se
 
Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas.
Ambitionen är att utbildningen och forskningen ska vara och drivas verklighetsnära och gärna ta sin utgångspunkt i och kunna omsättas i entreprenörskap. Genom fokus på genomförande av resultaten av forskningen och utbildningen är det ambitionen att dessa snarast och med kostnadseffektivitet ska kunna komma de många människorna till del.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar