tisdag 20 december 2011

Bidra till minskad klimatpåverkan - låt dig inspireras av länets klimatarbete!

Vi vill att Kronoberg ska vara en fossilbränslefri region. För att uppnå den målsättningen måste fler våga fatta modiga beslut, göra klimatsmarta val och ta ansvar för sin klimatpåverkan i alla led.

Regionförbundet södra Småland har tillsammans med Energikontor Sydost AB och Länsstyrelsen Kronoberg bildat Klimatkommission Kronoberg i samverkan med näringsliv, universitet och offentlig sektor.

Klimatkommission Kronoberg är ett forum för att upplysa, föra dialog och sprida goda exempel i regionen. Med fokus på minskad klimatpåverkan inom områdena transporter och energianvändning arbetar kommissionen för att skapa en hållbar framtid och ett fossilbränslefritt samhälle, samt för att nå visionen “Europas grönaste region”.

Läs mer på vår hemsida http://www.klimatkommissionkronoberg.se/.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar