fredag 9 december 2011

En puff i rätt riktning för det nationella förenklingsarbetet - Enklare regler på EU-nivå

Pressmeddelande från regeringen

9 december 2011
Näringsdepartementet


Enklare regler på EU-nivå

För att skapa förutsättningar för ökad tillväxt och konkurrenskraft i Europa uppmanar Sverige, tillsammans med ett tiotal andra EU-länder, att rådet tar steg framåt i arbetet med att få till enklare regler på EU-nivå. Denna fråga var även på agendan på Konkurrenskraftsrådets möte i Bryssel i måndags, den 5 december.

I uppmaningen, som framförs i form av ett gemensamt undertecknat brev pekar Sveriges näringsminister Annie Lööf tillsammans med ministerkollegor från elva andra medlemsländer på behovet av att analysera all ny lagstiftning, så att i synnerhet små företag inte drabbas av onödiga regler. Detta bör ske genom att rådet inrättar en funktion som kan vara stöd i arbetet.

Många nationella regleringar härstammar från EU-regleringar, det är därför viktigt att verka för att få till enkla och ändamålsenliga regler inom EU. Det behövs därför ett intensifierat arbete både på nationell och EU-nivå för att förbättra reglerna för företag.
- I ett Europa där den akuta skuldkrisen dominerar den politiska debatten är det nu viktigt att vi lyfter blicken och även fokuserar på åtgärder som långsiktigt stärker Europas tillväxt och konkurrenskraft. Det är därför nödvändigt att vi på EU-nivå går vidare med kraftfulla åtgärder, som kan skapa förutsättningar för fler och växande företag och nya jobb, säger näringsminister Annie Lööf.

Nyheter från http://www.regeringen.se/.

http://www.regeringen.se/sb/d/15421/a/182435.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar