torsdag 22 december 2011

Unga Ekokockar- framtidens matlagare - kan inte låta bli att göra reklam

Kan inte låta bli att göra reklam för Unga Eokockars alldeles färska nyhetsbrev – håll tillgodo!

Nyhetsbrev Nr 2011:1


Ett nyhetsbrev till !?

Behövs det verkligen? Ja, därför att ...Vi har uppdraget att under åtminstone ett par tre år framöver arrangera tävlingen ”Unga Ekokockar - framtidens matlagare”.


Som projektledare tänker jag ta på mig tävlingens övergripande informationsansvar och vara vår styrgrupps talesperson. Minst en gång i kvartalet bör du kunna räkna med lite senaste nytt från landets


enda eko-kock-tävling. Du som läser detta får gärna sända nyhetsbrevet


vidare – sänd gärna kontaktuppgifter, dvs mailadress. Om du ej önskar detta kvartalsbrev bör du meddela mig, så stryker jag dig i sändlistan.


Tillbakablick UEK 2011

Premiäromgången för tävlingen blev en succé – från 10 kickoffer i mars runt hela landet via sex regionfinaler i maj och en underbar extraupplevelse i Almedalen för flertalet finalister, till finalen en härlig brittsommarhelg i Växjö. Många av er läsare runt landet har en del i framgången med denna resa. Än en gång tack! Ert bidrag var jätteviktigt.


Inför 2012 är vi nu tre huvudarrangörer , utöver MrL och SKF har KRAV nu gått in, dvs en rejäl förstärkning. Vi kommer att ordna vår tävlingsjury på ett lite annat sätt - en större fast stomme med 3 från SKF (inkl en från resp distrikt) + repr från Juniorkocklandslaget + någon sponsor + MrL.


Nästa års tävling är redan igång. Under några novemberveckor har 7 kick-offer genomförts - kombinerade med träff om KRAV-certifiering. Erik och Marc har hjälpts åt - från Kungälv till Boden. I januari - februari fortsätter upptaktsresorna med ytterligare minst 15 nedslag.


Styrgrupp
För er info har vi också bildat en styrgrupp på 7 personer. Den består av Ulrika Brydling, Per Bengtsson, Erik Måneld, Matts Andersson, Marc Wester, Peter Eklund och Gösta Skoglund. Vi har haft ett första längre planeringsmöte, där de grova linjerna dragits upp - bl.a. lite tidigare genomförande av regionfinalerna.


Finansiering 2012


Inledningsvis har vi fått ett viktigt förhandsbeskedfrån Jordbruksverket om en bra grundfinansiering för 2012-2013. Flera länsstyrelser funderar! Redan klara huvudfinansiärer därutöver är KRAV, Svenskt Kött AB, Martin&Servera. Sponsorer som redan gett klartecken är Arla Foods AB, Coop Änglamark, Segers, Sundqvist och HS Certifiering.


Ny hemsida
När vi nu blir mer lite mer ”permanenta” har vi bytt utseende på vår hemsida, som naturligtvis heter www.ungaekokockar.se
Framåtblick 2012
Succén blev mycket påtaglig så tillvida att vi nuplanerar för två-tre år ytterligare med Unga Ekokockar. Det mesta blir sig likt med sex regionfinaler i april-maj och final i Växjö 14-15 sept. Det är redan beslutat hos bl.a. vår landshövding Kristina Alsér, som nu är tävlingens beskyddare - inte bara på papperet utan väldigt konkret som aktiv medhjälpare för finansiering framöver.
Nästa nummer
.. kommer i januari. Då bör vi vara klara med finansiering m.m. Några från styrgruppen kommer att reflektera över stort och smått - eko och nära!
Keep Cooking and a Very Happy New Year!


Gösta Skoglund
Projektledare
Gösta Skoglund [gosta@miljoresurslinne.se]

Gösta Skoglund [gosta@miljoresurslinne.se]

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar