måndag 19 december 2011

Ny portal lanseras i unikt länsstyrelsesamarbete

I torsdagfs lanserade länsstyrelserna sin nya gemensamma webbportal. Det senaste året har samtliga 21 länsstyrelser lanserat nya webbplatser och nu är resultatet av flera års samarbete tillgängligt för allmänheten.

Länsstyrelserna har tillsammans drivit ett unikt nationellt projekt för att ta fram en webbplattform med gemensam struktur och innehåll. Målet har varit att bygga webbplatser som är ännu mer anpassade för besökarna och att skapa effektivitetsvinster.

Genom sitt samarbete har de 21 myndigheterna sparat in skattepengar på både licenser och funktionsutveckling. Projektet har kostat runt sex miljoner kronor. Varje län har fått en ny, modern webbplats för under 300 000 kronor. Den nya portalen, www.lansstyrelsen.se, ska slussa besökarna rätt till sitt län, eller de tjänster som man efterfrågar. I fortsättningen kommer länsstyrelserna att spara ännu mer pengar genom gemensam förvaltning och utveckling.

– Vi har alla vunnit på samarbetet, inte minst våra besökare, säger Mariethe Larsson, informationschef på Länsstyrelsen Östergötland och ordförande för projektets styrgrupp. Redan nu ser vi flera positiva effekter i form av ökad effektivitet, snabbare utvecklingstakt, ekonomiska vinster och ökat erfarenhetsutbyte mellan länen.

En viktig del i projektet har varit att hantera regionala skillnader mellan länsstyrelserna. Det handlar till exempel om vilka tjänster och vilken information som är mest prioriterad för besökarna i det egna länet. Nu har det blivit lättare för besökaren att till exempel få de senaste nyheterna från sitt län eller hitta rätt blankett.
– Vi har jobbat mycket med att få användaranpassade webbplatser med hög tillgänglighet, säger Maria Oscarsson, webbutvecklingsledare för länsstyrelsernas webbsamordning.

En annan nyhet är att viss information delas mellan de 21 länsstyrelsernas externa webbplatser, vilket effektiviserar det dagliga arbetet. Det stärker också länsstyrelserna i händelse av kris då man kan hjälpa varandra med att publicera och dela material. För besökaren innebär det en kvalitetshöjning på informationen vad gäller språk och innehåll.

– Vi är måna om att de gemensamma texterna ska vara vårdade, enkla och begripliga och ser en fördel med att besökarna får samma grundinformation från alla länsstyrelser, säger Ewelina Axell, redaktionellt ansvarig för länsstyrelsernas webbsamordning.

Förhoppningen är att länsstyrelsernas nya webbplatser ska tillgodose användarnas behov på ett optimalt sätt. Användartester och målgruppsanalyser kommer att göras regelbundet, så att webbplatserna kan fortsätta utvecklas och möta de krav som ställs av medborgare, kommuner, företag och organisationer.

Nästa stora etapp i länsstyrelsernas webbsamarbete är ta fram nya intranät i en gemensam webbplattform.


Mariethe Larsson
Informationschef
mariethe.larsson@lansstyrelsen.se
013-196375
070-3667366

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar