onsdag 9 december 2009

Attraktionskraft

Attraktionskraft I
Attraktionskraft var den röda tråden i gårdagens samtal. Vid frukostmötet med Landstinget och Regionförbundet diskuterade vi det gemensamma folkhälsoarbetet och hur vi med kraftsamling och samverkan kan få genomslag i hela samhället. En välmående befolkning är a och o för ett läns eller en regions utveckling. Kronoberg ligger väl till, på andra plats efter Stockholm, men det gäller att inte slå sig till ro. Därför gör vi nu en djupanalys av allt som gjorts och görs. Det får sedan ligga till grund för de fortsatta gemensamma diskussionerna om arbetet med en god folkhälsa.

Attraktionskraft II
Det var mycket energi i gula salongen när länets alla näringslivschefer, under ledning av Anders Unger, samlades för att lyssna på och diskutera med vår nya rektor Stephen Hwang. Jag är så glad att Linnéuniversitetet tar sin viktiga roll i regionens utveckling på stort allvar och jag ser verkligen fram emot den 1 januari 2010 när arbetet med att docka ihop akademin med näringslivet kan bli konkret. Det om något kommer att bidra till en ökad attraktionskraft och garanterat locka både studenter och företag till regionen.

Attraktionskraft III
Går jämställdhetsarbetet i länet in i en ny fas? Jag hoppas det – Länsstyrelsens och Regionförbundets båda jämställdhetsansvariga börjar hitta formen för ett gott samarbete och vi är överens om att byta spår. Generell information och inspiration är fortfarande viktigt men ska vi göra riktig skillnad behövs lite nya grepp. Jämställdhetsarbetet är ett långsiktigt arbete och en ständigt pågående process.

Vid gårdagens jämställdhetsråd diskuterade vi styrkor och svagheter i det nuvarande arbetssättet, vi identifierade viktiga arenor i länet och aktiviteter för 2010. Utan att avslöja för mycket kan jag berätta att föräldrar, blivande och nya säkert kommer att vara en målgrupp för nya grepp. Håll ögon och öron öppna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar