fredag 11 december 2009

Nätverk? Till vad?

Vid onsdagens ledardag på Länsstyrelsen handlade det mycket om nätverkandets betydelse för utveckling och förnyelse. För den personliga utvecklingen, för organisationens och för samhällets.

Att möta andra människor, dela med sig av erfarenheter, ta emot andras och omsätta i sin egen vardag ger energi, kraft och mod att våga göra och tänka nytt. Just detta var också temat under morgonens frukostmöte med Framtid Kronoberg där Maria Nilssons filosofi väl stämde överens med vår huvudtalare och inspiratör Magnus Söderström, tidigare rektor för Växjö Universitet.

Utveckling inte sker vare sig bakom det egna skrivborde eller på kontoret. Utveckling sker i mötet med andra människor med annan erfarenhet, bakgrund och kunskap. Ta mod till dig och bjud in dig till nya arenor, nyttja befintliga och skapa egna.

Att nätverka är småländskt, med liten egen insats får man tillgång till mångas resurser och kompetens. Det behövs i en tid när förändringstakten är snabbare än någonsin.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar