tisdag 1 december 2009

130 år i statens tjänst

Ja, nästan ofattbara 130 år har de tre trogna medarbetarna, som igår avtackades på Residenset, gemensamt fått ihop på Länsstyrelsen. Ett digitalt och varmt lycka till med "friheten"!

Sedan jag började i oktober 2007 har jag medverkat vid nästan 20 pensionsavgångar på myndigheten. Efterkrigstidens barnkullar var stora och 40-talisternas pensioneringar kommer att märkas i hela samhället. Kunskapsglappet blir en utmaning och generationsskiftet som ligger framför oss kommer allt närmare.

Det kan kännas lite konstigt att idag, när arbetslösheten är högre än någonsin, prata om kompetensbrist inom några få år. Så kommer det att bli om vi inte tar chansen att låta ungdomar komma in på arbetsmarknaden nu. Arbetsförmedlingen har fått stora resurser för att hjälpa till och alla arbetsgivare inbjuds att delta i arbetet att ta fram trainee och praktikplatser. Det är ett bra sätt att stärka sin egen organisation för framtiden samtidigt som man bidrar med sysselsättning i en tid när arbetslösheten är som störst.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar