onsdag 16 december 2009

Generationsskifte med nytt perspektiv

Kan en 50-åring ha en 18–årig mentor? Ja, det var en av frågeställningarna vi i styrgruppen för Innovation för tillväxt ställde oss vid gårdagens möte på Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.

Med dagens snabba förändringstakt och tuffa utmaningar krävs handlingskraft och nya arbetssätt. I visionen att Sverige ska ta en ledande roll och utarbeta en nationell innovationsstrategi har vi identifierat några framgångsfaktorer. Ledarskap är en, affärsmannaskap en annan och att ta tillvara ungdomars kreativitet en tredje.

Arbetet ur både nationellt och regionalt perspektiv är i full gång, följ projektet på www.iva.se/innovation. För att vårt arbete inte ska leda till ännu en rapport i den långa raden kommer vi vid mötet den 26 januari, då alla varselsamordnare bjudits in, att fokusera på konkreta åtgärder baserade på identifierade behov. Vad behövs för att kraftsamla länet, regionen, branschen, landet? Vad behövs för att skapa ett innovativt klimat, för att fler ska våga starta verksamhet, fler våga satsa på sina idéer, fler våga bryta gamla mönster, fler tro på tesen att innovation är vägen till välfärd? Och att innovation skapar jobb!

Mitt svar på frågan om en 50-åring kan/ska ha en 18 –åring som mentor är JA! Därför arbetar vi på Länsstyrelsen i Kronoberg aktivt med att bli en attraktiv praktikplats för unga hungriga människor. Vi vill vara med i ett Sverige som bejakar det innovativa!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar