torsdag 10 december 2009

Linné som Världsarv?

Ja, arbetet är i full gång!

Landshövdingarna i Uppsala och Kronobergs län har tillsammans initierat arbetet att göra kulturarvet efter Carl von Linnés vetenskapliga arbete till ett av UNESCOs världsarv och Riksantikvarieämbetet godkände förslaget i juni. Det innebär att Linné som Världsarv hamnar det på UNESCOs tentativa lista. Efter en förankringsprocess i de länder som ingår i världsarvet kommer den slutliga nomineringen att lämnas till UNESCO av Sveriges regering i februari 2011.

Det är tolv platser i åtta länder som ingår i det föreslagna världsarvet och i går kväll samlades ett fyrtiotal intressenter från Kronoberg och Uppsala Län på Residenset. Anders Björk, fd Landshövding, är styrgruppens ordförande och under kvällen fick vi en god redogörelse för innehållet i ansökan, nuläget och planerna för 2010. Att få ett Världsarv i länet är en stor händelse och innebär helt nya och unika möjligheter för besöksnäringen samtidigt som både attraktionskraften och nyfikenheten på vår region ökar.

Det händer mycket inom destinationsutvecklingen; Drömmarnas Trädgård, strategiarbetet på Huseby, Glashotellet, nytt handelscentra i Älmhult, Småländska Pärlor och inte minst Världsarvet Råshult. Allt detta och lite till kommer vi tillsammans med Regionförbundet att informera en större grupp om under senvåren.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar