torsdag 3 december 2009

Landshövding i keps och blå overall

Det är lätt att ha ”teoretiska” uppfattningar på hur andras arbete ska utföras. Länsstyrelsen har sedan årsskiftet ansvaret för djurskyddskontrollerna i hela länet. Ett uppdrag jordbruksdepartementet lagt över på oss från kommunerna, ett viktigt uppdrag med många utmaningar.

Vi är mitt upp i arbetet att bygga upp en organisation och hitta ett arbetssätt som gör arbetet för djurskyddshandläggarna stimulerande, säkert och strategiskt. För att kunna vara ett stöd i det arbetet följde jag igår med en av våra djurskyddshandläggare ut på en handfull oanmälda besök. En intressant dag som gav mig nya insikter om behov och framförallt vilka utmaningar som väntar ute fält.

Som chef och ledare är det både nyttigt och ibland nödvändigt att titta in i och delta i medarbetarnas vardag och jag hoppas att jag nu ännu bättre kan vara ett stöd i det fortsatta arbetet med organisationen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar