torsdag 11 februari 2010

Kopiera Swentecs modell till den Småländksa träindustrin?

I tisdags träffade de tre smålandslänens varselsamordnare företrädare för träbranschen för att gemensamt diskutera insatser för samordning inom träindustrin i Småland. Hela 75% av Sveriges träindustri finns här och stora delar av näringen är belägen på landsbygden. Träindustrin är en viktig näringsgren och här finns en genuin yrkeskunskap, envishet och entreprenörskap. MEN näringen behöver rustas bättre för framtida krav och behov. Finanskris, lågkonjunktur och den globala konkurrensen slår hårt.

De tre regionförbunden och Länsstyrelserna i Småland tog i tisdags ett principbeslut att starta ett gemensamt projekt med syfte för att stötta framtagning av en gemensam vision och tydliga strategier för den framtida träindustrin. Näringslivets delaktighet är avgörande för framgången men också offentliga aktörers samarbete.

Processen liknar till stora delar arbetet vi genom Swentec genomfört för att lyfta svensk miljöteknik. Utmaningarna och likheterna är många och modellen vi använt i Swentec har gett goda resultat. Bra och småländskt att nyttja det andra redan gjort ;)!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar