söndag 7 februari 2010

Tillsammans kan vi göra skillnad

Det är inte många som får vara med om det vi i helgen fått vara med om – att välkomna ett nytt universitet, att fusionera två kulturer, två städer, två regioner till ett internationellt spännande innovationscentra!

Linnéuniversitetet är invigt och med visionen att vara en attraktiv och internationell kunskapsmiljö som odlar nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet ser framtiden ljus ut. Den öppnar dörrarna för att gemensamt skapa något alldeles nytt, spännande och unikt.

Det är välkänt att den som tidigt förmår se förändringarna i omvärlden, och också vågar tänka nytt, har stora chanser att nå framgång och bli vinnare. De gånger jag träffat och lyssnat på Stephen Hwang, Linnéuniversitetets första rektor, är det just detta jag tolkar in.

• Att vara lyhörd för omvärldens behov!
• Att bli bäst på det vi gör!
• Att bli vinnare på det vi tar oss för!

Ett universitet med 31 000 studenter är något att räkna med.
Ett universitet av den storleken ökar regionens attraktionskraft. För gamla och nya studenter, för forskare, för etablerade företag och för nya. Nationellt och internationellt.

Den kunskapsfabrik som universitetet utgör är oerhört viktig för att Småland ska utvecklas positivt. Och jag hoppas och tror att Linnéuniversitetet i sin verksamhet kommer att vara lyhört för det omgivande samhällets behov och tillsammans med övriga aktörer driva en långsiktigt hållbar utveckling framåt.

När jag i veckan deltog jag i Entreprenörskapsforums Småföretagardagar i Örebro var den röda tråden innovation, entreprenörskap, omställning och nytänk. Och visst sträckte jag lite extra på mig när ett helt föredrag tillägnades entreprenören, naturvetaren, pedagogen Linné. I det fallet fick Linné symbolisera framtidens utmaningar dvs att koppla ihop ekonomi, naturvetenskap med hållbar utveckling.

Namnet väcker uppmärksamhet. Inget annat universitet kan med sitt namn så förknippas med entreprenörskap som Linnéuniversitet. Det förpliktigar och det kittlar. Det skapar stolthet.

Vilken härlig start på 2010 att få välkomna ett nytt universitet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar